Valpar efter mina hanar…


.

Millemetrar!

Mille har parat...

Inga valpar på G
Jävelungar!

Devil har parat...

Ingar valpar på G