Hanar från kenneln tillgängliga för avel


”Noak”
RLD N RLD F RLD A Ground Workers Naughty

 


”Qaos”
Ground Workers Quality

 


”Rex”
LD Startklass Ground Workers Suprise

 

 
”Hubbe”
Ground Workers Tactical 

 


”Ubbe”
Ground Workers Unbeatable

 

”Helge”
SEVCH Ground Workers Unstoppable